Người online: 669

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa IX - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 395    Tổng số Đại biểu trúng cử:  395

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thị An 10/11/1949 Nữ Cao Bằng Tháng 12-1994 được bầu làm Phó chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Cao Bằng
2 Lê Văn An 16/12/1936 Nam Bình Định
3 Đào An 8/1/1936 Nam TP Hải Phòng
4 Đỗ Văn Ân 20/5/1937 Nam Sơn La Tháng 5-1996 thôi giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Sơn La. Tại Đại hội VIII của Đảng này 28-6-1996 được bầu lại làm Uỷ viên BCH Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
5 Mai Thanh Ân  (Mai Thanh Ân (Bảy Khế)) 1/1/1938 Nam Minh Hải
6 Nguyễn Duy Anh 10/10/1936 Nam Lâm Đồng Từ năm 1994 giữ chức Phó chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội
7 Trần Hà Anh 15/3/1938 Nam Lâm Đồng
8 Lê Đức Anh 1/12/1920 Nam Thừa Thiên - Huế
9 Lê Thị Thu Ba 10/3/1956 Nữ Đồng Nai
10 Nguyễn Thái Bá  (Linh mục Nguyễn Thái Bá) 21/11/1924 Nam Thanh Hoá Từ trần ngày 11-11-1994

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10