Người online: 719

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa V - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 424    Tổng số Đại biểu trúng cử:  424

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Ái 1/1/1943 Nữ Quảng Ninh
2 Hòa thượng Thích Tâm An  (Thích Tâm An) 1/1/1890 Nam Hải Hưng
3 Bùi Văn Ân 1/1/1953 Nam Hoà Bình
4 Trần Thị Ân 1/1/1923 Nữ TP Hà Nội
5 Lê Thị Kim Anh 1/1/1953 Nữ TP Hà Nội
6 Phan Anh 1/3/1912 Nam Hà Tĩnh
7 Hoàng Anh 10/2/1912 Nam Thanh Hoá
8 Nguyễn Thị Ắt 1/1/1948 Nữ Hải Hưng
9 Hoàng Thị Ba 1/1/1951 Nữ Nghệ An
10 Lê Quảng Ba 18/3/1915 Nam Cao Bằng

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10