Người online: 492

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa VI - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 493    Tổng số Đại biểu trúng cử:  493

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Ân 1/1/1923 Nữ TP Hà Nội
2 Lê Thị Ẩn 1/1/1948 Nữ Thuận Hải
3 Mai Văn Ẩn 1/1/1942 Nam Cửu Long
4 Nguyễn Thị Ẩn  (Nguyễn Thị Ánh) 1/1/1927 Nữ Tiền Giang
5 Hoàng Anh 10/2/1912 Nam Bình Trị Thiên
6 Lê Đức Anh 1/12/1920 Nam Hậu Giang
7 Lê Thị Kim Anh 1/1/1953 Nữ TP Hà Nội
8 Phan Anh 1/3/1912 Nam Nghệ Tĩnh Từ trần ngày 28-6-1990 tại Hà Nội
9 Trương Ngọc Anh 1/1/1930 Nam Tây Ninh
10 Võ Thị Kim Anh  (Võ Thị Kim Anh (Hai Kim)) 1/1/1926 Nữ Hậu Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10