Người online: 242

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa X - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 450    Tổng số Đại biểu trúng cử:  450

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Linh mục Vương Đình Ái 11/11/1911 Nam Nghệ An
2 Nguyễn Năng An 3/5/1931 Nam TP Hà Nội
3 Nguyễn Văn An 1/10/1937 Nam Ninh Bình
4 Nguyễn Hoàng Anh 27/11/1960 Nữ Long An
5 Trượng Ngọc Anh  (Trượng Màng) 2/4/1956 Nam Ninh Thuận
6 Trần Hà Anh 15/3/1938 Nam Lâm Đồng
7 Đồng Thị Ánh 15/12/1947 Nữ TP Hồ Chí Minh
8 Tưởng Duy Ánh 10/5/1949 Nam Hà Tây
9 Hoàng Thị Ba 1/7/1961 Nữ Thái Nguyên
10 Lý Văn Ba 20/10/1965 Nam Lào Cai

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10