Người online: 718

Danh sách Đại biểu Quốc hội khóa XIV - Tỉnh/thành phố

   Kết quả tìm được: 494    Tổng số Đại biểu trúng cử:  494           Tổng số đại biểu hiện tại: 482

A | B | C | D | Đ | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | Tất cả
TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Y Tru Alio 3/9/1959 Nam Đắk Lắk
2 Trần Tuấn Anh 6/4/1964 Nam Quảng Ngãi
3 Dương Quốc Anh 15/9/1961 Nam Gia Lai
4 Nguyễn Thúy Anh 7/12/1963 Nữ Phú Thọ
5 Nguyễn Tuấn Anh 23/8/1964 Nam Bình Phước
6 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
7 Nguyễn Doãn Anh 10/10/1967 Nam Nghệ An Ngày 18/4/2019, UBTVQH đã ban hành Nghị quyết về việc chuyển sinh hoạt từ Đoàn ĐBQH Tp Hà Nội về Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đối với ông Nguyễn Doãn Anh để phù hợp với địa bàn công tác mới.
8 Nguyễn Hoàng Anh 3/6/1963 Nam Cao Bằng Công văn 5612-CV/TW ngày 22/12/2017 của Văn phòng Trung ương về nhân sự (mật). Ngày 25/12/2017, Bộ Chính trị có Quyết định 648 phân công ông Nguyễn Hoàng Anh thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2015 - 2020.
9 Dương Minh Ánh 1/9/1975 Nữ TP Hà Nội
10 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam Bắc Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10