Người online: 673
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Dương Văn An 15/2/1971 Nam Vĩnh Phúc
2 Phạm Đức Ấn 1/2/1970 Nam TP Hà Nội
3 Nguyễn Trúc Anh 28/11/1974 Nam TP Hà Nội
4 Nguyễn Ngọc Bảo 16/6/1967 Nam Bắc Ninh
5 Đỗ Thanh Bình 15/3/1967 Nam Kiên Giang
6 Thạch Phước Bình 28/9/1978 Nam Trà Vinh
7 Lê Minh Chuẩn 2/4/1965 Nam Quảng Ninh Thôi làm nhiệm vụ ĐBQH khóa XV theo Nghị quyết số 77/2023/QH15 ngày 05/01/2023 của Quốc hội. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam
8 Huỳnh Thành Chung 21/8/1968 Nam Bình Phước
9 Nguyễn Thành Công 10/7/1984 Nam Ninh Bình
10 Mai Văn Hải 23/12/1973 Nam Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10