Người online: 235
  • ĐBQH KHÓA XV
  • Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 42    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trịnh Xuân An 16/5/1982 Nam Đồng Nai
2 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
3 Hà Thọ Bình 4/12/1968 Nam Hà Tĩnh
4 Vũ Thanh Chương 9/5/1968 Nam TP Hải Phòng
5 Hoàng Anh Công 28/3/1971 Nam Thái Nguyên
6 Quản Minh Cường 26/6/1969 Nam Đồng Nai
7 Lê Quang Đạo 23/3/1971 Nam Phú Yên
8 Nguyễn Xuân Dắt 14/1/1967 Nam Sóc Trăng
9 Nguyễn Hữu Đông 20/9/1972 Nam Sơn La
10 Nguyễn Minh Đức 19/7/1969 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10