Người online: 669
  • ĐBQH KHÓA XV
  • Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội
   Kết quả tìm được: 45    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Văn An 30/11/1968 Nam Thái Bình
2 Nguyễn Thị Kim Anh 11/3/1973 Nữ Bắc Ninh
3 Nguyễn Thị Lan Anh 18/5/1981 Nữ Lào Cai
4 Nguyễn Tuấn Anh 11/8/1975 Nam Long An
5 Trịnh Thị Tú Anh 17/8/1980 Nữ Lâm Đồng
6 Thái Thị An Chung 10/11/1973 Nữ Nghệ An
7 Chá A Của 14/11/1974 Nam Sơn La
8 Nguyễn Hữu Đàn 28/5/1974 Nam Quảng Trị
9 Đinh Thị Ngọc Dung 26/11/1985 Nữ Hải Dương
10 Khuất Việt Dũng 31/1/1959 Nam TP Hà Nội

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10