Người online: 193
   Kết quả tìm được: 38    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Thị Hồng An 11/12/1971 Nữ Quảng Ngãi
2 Nguyễn Hải Anh 14/10/1967 Nam Đồng Tháp
3 Phạm Phú Bình 12/3/1973 Nam Nghệ An
4 Bế Minh Đức 15/2/1974 Nam Cao Bằng
5 Thái Quỳnh Mai Dung 15/5/1977 Nữ Vĩnh Phúc
6 Lê Thị Hà  (Lê Thu Hà) 26/11/1968 Nữ Lào Cai
7 Vũ Hải Hà 1/3/1969 Nam Đồng Nai
8 Lý Tiết Hạnh 30/10/1972 Nữ Bình Định
9 Nguyễn Lân Hiếu 14/9/1972 Nam Bình Định
10 Nguyễn Minh Hoàng 16/5/1960 Nam TP Hồ Chí Minh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10