Người online: 420
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Đinh Việt Dũng 10/9/1972 Nam Ninh Bình
2 Lê Văn Dũng 20/10/1966 Nam Quảng Nam
3 Nguyễn Thị Phú Hà 17/3/1972 Nữ Hoà Bình
4 Nguyễn Thị Thu Hà 4/2/1978 Nữ Quảng Ninh
5 Nguyễn Thanh Hải 2/10/1970 Nữ Thái Nguyên Ngày 25/6/2024, Quốc hội đã bầu bà Nguyễn Thanh Hải giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội và UBTVQH đã bổ nhiệm giữ chức vụ Trưởng Ban Công tác đại biểu thuộc UBTVQH
6 Nguyễn Thanh Hải 30/11/1972 Nam Long An
7 Lê Văn Hiệu 2/8/1967 Nam Hải Dương
8 Triệu Quang Huy 12/7/1973 Nam Lạng Sơn
9 Trương Quốc Huy 19/6/1970 Nam Hà Nam
10 Chẩu Văn Lâm 16/4/1967 Nam Tuyên Quang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10