Người online: 791
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trần Văn Lâm 27/1/1970 Nam Bắc Giang
2 Nguyễn Thị Lệ 26/9/1967 Nữ TP Hồ Chí Minh
3 Lê Trường Lưu 23/1/1963 Nam Thừa Thiên - Huế
4 Khương Thị Mai 8/9/1966 Nữ Nam Định
5 Phạm Thị Thanh Mai 3/11/1975 Nữ TP Hà Nội
6 Vũ Thị Lưu Mai 22/8/1972 Nữ TP Hà Nội
7 Lê Quang Mạnh 14/4/1974 Nam TP Cần Thơ
8 Trần Quang Minh 25/11/1976 Nam Quảng Bình
9 Lê Minh Nam 28/2/1975 Nam Hậu Giang
10 Lại Thế Nguyên 22/6/1970 Nam Thanh Hoá

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10