Người online: 373
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Phạm Hùng Thái 14/10/1970 Nam Tây Ninh
2 Dương Văn Thăng 8/3/1969 Nam TP Hồ Chí Minh
3 Phạm Đình Thanh 10/9/1967 Nam Kon Tum
4 Đinh Văn Thê 30/4/1975 Nam Gia Lai
5 Lê Văn Thìn 20/8/1976 Nam Phú Yên
6 Đỗ Ngọc Thịnh 10/1/1960 Nam Khánh Hoà
7 Nguyễn Hữu Thông 25/11/1981 Nam Bình Thuận
8 Phan Thị Nguyệt Thu 29/9/1974 Nữ Hà Tĩnh
9 Nguyễn Thị Thủy 15/12/1977 Nữ Bắc Kạn
10 Nguyễn Danh Tú 16/10/1981 Nam Kiên Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10