Người online: 776
   Kết quả tìm được: 44    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thiện Nhân 12/6/1953 Nam TP Hồ Chí Minh
2 Thái Thanh Quý 19/4/1976 Nam Nghệ An
3 Nguyễn Cao Sơn 9/5/1969 Nam Hoà Bình
4 Dương Văn Thái 22/7/1970 Nam Bắc Giang Ngày 26/4/2024, UBTVQH ban hành Nghị quyết số 1046/MQ-UBTVQH15 về việc khởi tố, bắt tạm giam, khám xét nơi ở, nơi làm việc và tạm đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của ĐBQH khóa XV. Ngày 02/5/2024, tại kỳ họp bất thường lần thứ 7, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 116/2024/QH15 bãi nhiệm đại biểu Quốc hội khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Dương Văn Thái
5 Nguyễn Duy Thanh 12/3/1983 Nam Cà Mau
6 Lê Kim Toàn 5/5/1965 Nam Bình Định
7 Nguyễn Hữu Toàn 30/10/1968 Nam Lai Châu
8 Phạm Đình Toản 26/5/1966 Nam Hưng Yên
9 Lê Hữu Trí 13/2/1968 Nam Khánh Hoà
10 Nguyễn Thành Trung 26/10/1982 Nam Yên Bái

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10