Người online: 781
   Kết quả tìm được: 66    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Thị Song An 11/10/1977 Nữ Long An
2 Nguyễn Thị Kim Bé 10/9/1968 Nữ Kiên Giang
3 Thạch Phước Bình 28/9/1978 Nam Trà Vinh
4 Trịnh Minh Bình 22/8/1977 Nam Vĩnh Long
5 Thái Thị An Chung 10/11/1973 Nữ Nghệ An
6 Hoàng Thị Đôi 4/6/1977 Nữ Sơn La
7 Bế Minh Đức 15/2/1974 Nam Cao Bằng
8 Nguyễn Hải Dũng 11/11/1967 Nam Nam Định
9 Trần Đình Gia 11/11/1969 Nam Hà Tĩnh
10 Nguyễn Thị Thu Hà 4/2/1978 Nữ Quảng Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10