Người online: 781
   Kết quả tìm được: 66    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Mai Văn Hải 23/12/1973 Nam Thanh Hoá
2 Nguyễn Quốc Hận 17/2/1965 Nam Cà Mau
3 Lý Tiết Hạnh 30/10/1972 Nữ Bình Định
4 Đoàn Thị Hảo 28/12/1966 Nữ Thái Nguyên
5 Siu Hương 16/8/1983 Nữ Gia Lai
6 Đàng Thị Mỹ Hương 24/6/1973 Nữ Ninh Thuận
7 Triệu Quang Huy 12/7/1973 Nam Lạng Sơn
8 Nguyễn Văn Huy 2/1/1979 Nam Thái Bình
9 Hoàng Quốc Khánh 30/9/1974 Nam Lai Châu
10 Lê Thị Thanh Lam 30/11/1974 Nữ Hậu Giang

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10