Người online: 217
   Kết quả tìm được: 66    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lý Thị Lan 12/9/1974 Nữ Hà Giang
2 Sùng A Lềnh 16/8/1975 Nam Lào Cai
3 Nguyễn Quốc Luận 29/10/1975 Nam Yên Bái
4 Lò Thị Luyến 2/2/1974 Nữ Điện Biên
5 Dương Khắc Mai 9/6/1969 Nam Đắk Nông
6 Phạm Thị Thanh Mai 3/11/1975 Nữ TP Hà Nội
7 Cầm Thị Mẫn 12/11/1970 Nữ Thanh Hoá
8 Nguyễn Văn Mạnh 15/4/1978 Nam Vĩnh Phúc
9 Nguyễn Duy Minh 26/7/1982 Nam TP Đà Nẵng
10 Trần Nhật Minh 9/4/1970 Nam Nghệ An

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10