Người online: 203
   Kết quả tìm được: 66    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Nguyễn Thành Nam 13/8/1966 Nam Phú Thọ
2 Nguyễn Thị Việt Nga 29/9/1976 Nữ Hải Dương
3 Hồ Thị Kim Ngân 2/3/1978 Nữ Bắc Kạn
4 Đào Chí Nghĩa 12/6/1982 Nam TP Cần Thơ
5 Đặng Bích Ngọc 29/9/1980 Nữ Hoà Bình
6 Nguyễn Thị Yến Nhi 7/6/1980 Nữ Bến Tre
7 Huỳnh Thị Phúc 17/2/1976 Nữ Bà Rịa - Vũng Tàu
8 Dương Văn Phước 29/5/1967 Nam Quảng Nam
9 Điểu Huỳnh Sang 25/12/1980 Nữ Bình Phước
10 Trần Văn Sáu 21/5/1966 Nam Đồng Tháp

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10