Người online: 775
   Kết quả tìm được: 66    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Trình Lam Sinh 1/1/1972 Nam An Giang
2 Huỳnh Thị Ánh Sương 16/6/1976 Nữ Quảng Ngãi
3 Nguyễn Thị Sửu 9/11/1973 Nữ Thừa Thiên - Huế
4 Nguyễn Minh Tâm 19/3/1972 Nữ Quảng Bình
5 Tạ Minh Tâm 7/11/1978 Nam Tiền Giang
6 Lã Thanh Tân 2/10/1967 Nam TP Hải Phòng
7 Nguyễn Tạo 16/6/1963 Nam Lâm Đồng
8 Nguyễn Huy Thái 13/3/1968 Nam Bạc Liêu
9 Hà Phước Thắng 26/3/1976 Nam TP Hồ Chí Minh
10 Phạm Hùng Thắng 17/5/1974 Nam Hà Nam

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10