Người online: 775
   Kết quả tìm được: 66    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Hoàng Đức Thắng 12/11/1964 Nam Quảng Trị
2 Nguyễn Đại Thắng 22/8/1975 Nam Hưng Yên
3 Trần Thị Hồng Thanh 6/4/1977 Nữ Ninh Bình
4 Phạm Đình Thanh 10/9/1967 Nam Kon Tum
5 Lê Văn Thìn 20/8/1976 Nam Phú Yên
6 Nguyễn Tuấn Thịnh 22/4/1971 Nam TP Hà Nội
7 Nguyễn Hữu Thông 25/11/1981 Nam Bình Thuận
8 Bùi Xuân Thống 17/4/1976 Nam Đồng Nai
9 Ma Thị Thúy 3/10/1978 Nữ Tuyên Quang
10 Hoàng Thị Thanh Thúy 2/9/1984 Nữ Tây Ninh

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10