Người online: 207
   Kết quả tìm được: 66    Tổng số Đại biểu trúng cử:  499           Tổng số đại biểu hiện tại: 487

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đoàn đại biểu Phụ chú
1 Lê Hữu Trí 13/2/1968 Nam Khánh Hoà
2 Trần Văn Tuấn 3/6/1970 Nam Bắc Giang
3 Trần Thị Vân 22/2/1975 Nữ Bắc Ninh
4 Tô Ái Vang 29/5/1975 Nữ Sóc Trăng
5 Nguyễn Thị Ngọc Xuân 29/9/1985 Nữ Bình Dương
6 Lê Thị Thanh Xuân 15/12/1977 Nữ Đắk Lắk

Số đại biểu tối đa trên 1 trang: 10