Người online: 240

Họ và tên: Vũ Ngọc Long

Tên thường gọi: Vũ Ngọc Long

Ngày sinh: 23/8/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Xuân Thiên, huyện Thọ Xuân , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành hành chính; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội,Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Phước

Nơi làm việc: Giám đốc Sở Công thương tỉnh Bình Phước

Ngày vào đảng: 5/11/2001

Đoàn ĐBQH: Bình Phước

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không