Người online: 687

Họ và tên: Võ Văn Hội

Tên thường gọi: Võ Văn Hội

Ngày sinh: 25/4/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quân sự

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Đại tá, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre

Nơi làm việc: Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bến Tre

Ngày vào đảng: 19/8/1993

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không