Người online: 221

Họ và tên: Nguyễn Thị Yến Nhi

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Yến Nhi

Ngày sinh: 7/6/1980

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Định Thủy, huyện Mỏ Cày Nam , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh Bến Tre, Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre

Ngày vào đảng: 30/6/2006

Đoàn ĐBQH: Bến Tre

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh