Người online: 566

Họ và tên: Lê Thanh Vân

Tên thường gọi: Lê Thanh Vân

Ngày sinh: 23/12/1964

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thuần Lộc, huyện Hậu Lộc , Thanh Hoá

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- nghị viện Châu âu (EP)

Nơi làm việc: Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Ngày vào đảng: 29/7/1984

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không