Người online: 352

Họ và tên: Nguyễn Quốc Hận

Tên thường gọi: Nguyễn Quốc Hận

Ngày sinh: 17/2/1965

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã An Xuyên, thành phố Cà Mau , Cà Mau

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Pháp luật của Quốc hội, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Cà Mau khóa XV

Nơi làm việc: Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau

Ngày vào đảng: 4/5/1994

Đoàn ĐBQH: Cà Mau

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không