Người online: 280

Họ và tên: Lại Xuân Môn

Tên thường gọi: Lại Xuân Môn

Ngày sinh: 29/11/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nam Vân, thành phố Nam Định , Nam Định

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy viên Uỷ ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Tuyên giáo Trung ương,

Ngày vào đảng: 18/1/1984

Đoàn ĐBQH: Cao Bằng

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không