Người online: 308

Họ và tên: Nguyễn Văn Quảng

Tên thường gọi: Nguyễn Văn Quảng

Ngày sinh: 23/8/1969

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Gia Lộc, huyện Cát Hải , TP Hải Phòng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Đà Nẵng.

Nơi làm việc: Thành ủy Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 4/1/1994

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không