Người online: 218

Họ và tên: Trần Chí Cường

Tên thường gọi: Trần Chí Cường

Ngày sinh: 15/2/1973

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn , TP Đà Nẵng

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành quản trị kinh doanh du lịch - khách sạn, tiếng Anh; Thạc sĩ chuyên ngành quản trị kinh doanh

Nghề nghiệp, chức vụ : Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Ban Kinh tế - Ngân sách, Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng

Ngày vào đảng: 1/9/2000

Đoàn ĐBQH: TP Đà Nẵng

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Đại biểu HĐND tỉnh