Người online: 340

Họ và tên: Bùi Thị Minh Hoài

Tên thường gọi: Bùi Thị Minh Hoài

Ngày sinh: 12/1/1965

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Tân, huyện Thanh Liêm , Hà Nam

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương

Nơi làm việc: Ban Dân vận Trung ương

Ngày vào đảng: 19/1/1991

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không