Người online: 762

Họ và tên: Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Thu Nguyệt

Ngày sinh: 25/9/1972

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Ân Thạnh, huyện Hoài Ân , Bình Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Uỷ viên Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, Tỉnh uỷ viên, Bí thư Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Nơi làm việc: Thị uỷ Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk

Ngày vào đảng: 4/8/1998

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không