Người online: 277

Họ và tên: Phúc Bình Niê Kdăm

Tên thường gọi: Phúc Bình Niê Kdăm

Ngày sinh: 8/9/1983

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Ê-đê

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Ea Pôk, huyện Cư M’gar , Đắk Lắk

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế, luật; Thạc sĩ quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên; Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Huyện ủy Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk

Ngày vào đảng: 16/7/2012

Đoàn ĐBQH: Đắk Lắk

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không