Người online: 160

Họ và tên: Thổ Út

Tên thường gọi: Thổ Út

Ngày sinh: 26/4/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Chơ-ro

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh , Đồng Nai

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông lâm, triết học

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai; Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nơi làm việc: Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: 4/2/2002

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không