Người online: 227

Họ và tên: Nguyễn Sỹ Quang

Tên thường gọi: Nguyễn Sỹ Quang

Ngày sinh: 1/2/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh Lương, huyện Thanh Chương , Nghệ An

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh điều tra; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên,Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai

Nơi làm việc: Công an tỉnh Đồng Nai

Ngày vào đảng: 30/12/1993

Đoàn ĐBQH: Đồng Nai

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không