Người online: 144

Họ và tên: Lê Minh Hoan

Tên thường gọi: Lê Minh Hoan

Ngày sinh: 19/1/1961

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh , Đồng Tháp

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kiến trúc, chính trị; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Nơi làm việc: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Ngày vào đảng: 28/7/1988

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XI, XIII, XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không