Người online: 229

Họ và tên: Lê Quốc Phong

Tên thường gọi: Lê Quốc Phong

Ngày sinh: 3/5/1978

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Phường Cửa Đông, quận Hoàn kiếm , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sinh học; Thạc sĩ chuyên ngành hóa sinh

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, Ủy viên Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Tỉnh ủy Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 19/5/2000

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không