Người online: 603

Họ và tên: Huỳnh Minh Tuấn

Tên thường gọi: Huỳnh Minh Tuấn

Ngày sinh: 10/10/1980

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Tân Bình, huyện Mỏ Cày , Bến Tre

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn; Thạc sĩ chuyên ngành kinh tế nông nghiệp; Tiến sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp

Ngày vào đảng: 26/7/2004

Đoàn ĐBQH: Đồng Tháp

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không