Người online: 230

Họ và tên: Hoàng Hữu Chiến

Tên thường gọi: Hoàng Hữu Chiến

Ngày sinh: 1/10/1966

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thanh An, huyện Cam Lộ , Quảng Trị

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành biên phòng; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Thiếu tướng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tham mưu, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng

Nơi làm việc: Bộ đội Biên phòng

Ngày vào đảng: 30/3/1985

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không