Người online: 645

Họ và tên: Võ Thị Ánh Xuân

Tên thường gọi: Võ Thị Ánh Xuân

Ngày sinh: 8/1/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên , An Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm Hóa; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý công

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào đảng: 20/12/1994

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không