Người online: 389

Họ và tên: Chau Chắc

Tên thường gọi: Chau Chắc

Ngày sinh: 6/5/1971

Giới tính: Nam

Dân tộc: Khơme

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn , An Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Đại tá, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Nơi làm việc: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 13/12/1993

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không