Người online: 224

Họ và tên: Trình Lam Sinh

Tên thường gọi: Trình Lam Sinh

Ngày sinh: 1/1/1972

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Long An, thị xã Tân Châu , An Giang

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Cử nhân Hành chính; Cử nhân Chính trị chuyên ngành Tổ chức; Thạc sĩ chuyên ngành xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền Nhà nước

Nghề nghiệp, chức vụ : Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH chuyên trách tỉnh An Giang, Ủy viên Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Nơi làm việc: Đoàn ĐBQH tỉnh An Giang

Ngày vào đảng: 20/8/1998

Đoàn ĐBQH: An Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Địa phương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không