Người online: 606

Họ và tên: Nguyễn Thị Mai Phương

Tên thường gọi: Nguyễn Thị Mai Phương

Ngày sinh: 10/8/1970

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Duyên Hà, huyện Thanh Trì , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành luật; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý khoa học và công nghệ

Nghề nghiệp, chức vụ : Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam- Ba Lan

Nơi làm việc: Ủy ban Pháp luật của Quốc hội

Ngày vào đảng: 18/12/2002

Đoàn ĐBQH: Gia Lai

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không