Người online: 257

Họ và tên: Tô Lâm

Tên thường gọi: Tô Lâm

Ngày sinh: 10/7/1957

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành an ninh; Tiến sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng và An ninh

Nơi làm việc: Văn phòng Chủ tịch nước

Ngày vào đảng: 22/8/1981

Đoàn ĐBQH: Hưng Yên

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không

Phụ chú: Ngày 22/5/2024, Quốc hội đã ban hành Nghị quyết số 119/2024/QH15 bầu Chủ tịch nước CHXHCNVN và ban hành Nghị quyết số 121/2024/QH15 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Công an nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Tô Lâm