Người online: 159

Họ và tên: Vương Thị Hương

Tên thường gọi: Vương Thị Hương

Ngày sinh: 28/9/1988

Giới tính: Nữ

Dân tộc: La Chí

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bản Phùng, huyện Hoàng Su Phì , Hà Giang

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Chuyên viên Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Nơi làm việc: Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Xín Mần, tỉnh Hà Giang

Ngày vào đảng: 8/4/2015

Đoàn ĐBQH: Hà Giang

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không