Người online: 719

Họ và tên: Bùi Hoài Sơn

Tên thường gọi: Bùi Hoài Sơn

Ngày sinh: 24/10/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Bản Nguyên, huyện Lâm Thao , Phú Thọ

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành xã hội học; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý di sản và nghệ thuật; Tiến sĩ chuyên ngành văn hóa

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội; Phó Chủ tịch Nhóm nghị sĩ Việt Nam- Azerbaizan

Nơi làm việc: Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội

Ngày vào đảng: 25/5/2001

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không