Người online: 285

Họ và tên: Trương Xuân Cừ

Tên thường gọi: Trương Xuân Cừ

Ngày sinh: 5/10/1960

Giới tính: Nam

Dân tộc: Tày

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Xuân Hòa, huyện Hà Quảng , Cao Bằng

Trình độ chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành sư phạm Toán, chính trị; Tiến sĩ chuyên ngành giáo dục học

Nghề nghiệp, chức vụ : Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Nơi làm việc: Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày vào đảng: 5/11/1986

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không