Người online: 653

Họ và tên: Khuất Việt Dũng

Tên thường gọi: Khuất Việt Dũng

Ngày sinh: 31/1/1959

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Đồng, huyện Thạch Thất , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Kỹ sư quân sự và tên lửa; Cử nhân luật; Tiến sĩ chuyên ngành điều khiển học kỹ thuật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Đảng đoàn Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Bí thư Đảng ủy cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Trung tướng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ủy viên Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày vào đảng: 10/12/1979

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không