Người online: 224

Họ và tên: Hoàng Văn Cường

Tên thường gọi: Hoàng Văn Cường

Ngày sinh: 1/1/1963

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Yên Cường, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành ngoại ngữ (tiếng Anh); Thạc sĩ chuyên ngành xã hội học; Tiến sĩ chuyên ngành kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Giảng viên; Phó Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế Quốc dân; Phó Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Việt Nam, Chủ tịch Hội Khoa học kinh tế Hà Nội, Ủy viên Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội

Nơi làm việc: Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Ngày vào đảng: 14/12/1984

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không