Người online: 609

Họ và tên: Bùi Huyền Mai

Tên thường gọi: Bùi Huyền Mai

Ngày sinh: 3/9/1975

Giới tính: Nữ

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa , TP Hà Nội

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành pháp luật kinh tế; Thạc sĩ chuyên ngành luật

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, Bí thư Quận ủy Thanh Xuân nhiệm kỳ 2020-2025; Ủy viên Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội

Nơi làm việc: Quận ủy Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Ngày vào đảng: 10/7/2003

Đoàn ĐBQH: TP Hà Nội

Đại biểu Quốc hội khoá: XIV, XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không