Người online: 635

Họ và tên: Trần Văn Khải

Tên thường gọi: Trần Văn Khải

Ngày sinh: 15/9/1975

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Xã Phan Sào Nam, huyện Phù Cừ , Hưng Yên

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kiến trúc; Thạc sĩ chuyên ngành quy hoạch vùng và đô thị, Tiến sỹ chuyên ngành quản lý đất đai

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội

Nơi làm việc: Ủy ban Khoa học, Công nghệ, Môi trường của Quốc hội

Ngày vào đảng: 6/4/2004

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Trung ương

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không