Người online: 661

Họ và tên: Trương Quốc Huy

Tên thường gọi: Trương Quốc Huy

Ngày sinh: 19/6/1970

Giới tính: Nam

Dân tộc: Kinh

Tôn giáo: Không

Quê quán: Thị trấn Lâm, huyện Ý Yên , Nam Định

Trình độ chính trị: Cao cấp

Trình độ chuyên môn: Đại học chuyên ngành kinh tế lao động; Thạc sĩ chuyên ngành quản lý kinh tế

Nghề nghiệp, chức vụ : Ủy viên Uỷ ban Tài chính-Ngân sách của Quốc hội, Phó Bí thư tỉnh ủy; Bí thư Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Nam

Nơi làm việc: Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam

Ngày vào đảng: 3/6/1997

Đoàn ĐBQH: Hà Nam

Đại biểu Quốc hội khoá: XV

Đại biểu chuyên trách: Không

Đại biểu Hội đồng Nhân dân: Không